Tietosuojaseloste

Voimassa 29.04.2024 alkaen

 1. Rekisterin yleiset tiedot

Rekisterin nimi on Oulun 2. Rotuaarin apteekin asiakasmarkkinointirekisteri (myöhemmin ”Asiakasmarkkinointirekisteri”)

Rekisterin pitäjä:           

ROTUAARIN APTEEKKI | Y-tunnus 2633300-6

Apteekkari Minna Liljamo

Kauppurienkatu 9 | 90100 Oulu

P. 08 5350 300 | apteekki@rotuaarinapteekki.fi

 1. Yhteydenotto

Tietosuojavastaava Leea Hannula

apteekki@rotuaarinapteekki.fi | p. 08 5350 300

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on apteekin markkinoinnin tarjoaminen asiakkaalle. Henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen tietosuojalainsäädäntöön.

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 1. Yhteenveto Rekisterin tietosisällöstä

Asiakasmarkkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Etunimi ja Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 1. Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain tarvittava aika, jotta apteekki voi täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida järjestelmistä.

 1. Kuka käsittelee henkilötietoja

Apteekissa asiakastietoihin on pääsy vain apteekin työntekijöillä, jotka työtehtäviensä hoitamiseksi tarvitsevat tietoja. Tietojen käyttöä valvotaan.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen pääasiallinen lähde on asiakas itse. Tiedot saadaan asiakkaalta uutiskirjeen tilauslomakkeesta, verkkoapteekin rekisteröintilomakkeesta, kanta-asiakassopimuksesta tai muun asiakkaan ilmoituksen perusteella.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Markkinointiasiakasrekisterin tietoja välitetään seuraaville kolmansille osapuolille, joiden kanssa tietosuojan toteutuminen on varmistettu mm. kirjallisin sopimuksin:

Luovutettava tietoOsapuolet
Asiakkaan suostumuksesta asiakkaan nimi, sähköpostiosoiteSähköpostimarkkinointikumppani
Kotisivun käyttäjästä anonymisoitu tieto mm. sivuston käytöstäAnalytiikka- ja tilastointikumppani
 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Apteekki käsittelee henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen sisällä, eikä tietoja luovuteta alueen ulkopuolelle. 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasmarkkinointirekisterin tiedot on suojattu käyttäjäkohtaisella salasanalla ja käyttäjätunnuksella, joiden myöntämistä seurataan.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Peruuttaa antamasi suostumus
 • Pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä kohdissa 1 ja 2 mainittuihin henkilöihin kirjallisesti. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Pyynnöt dokumentoidaan osoitusvelvollisuuden toteutumiseksi.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavirasto, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi.)

 1. Evästeet

Käytämme evästeitä kotisivumme ominaisuuksien toteuttamiseen, palvelun käytön analysointiin ja sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen. Lue lisää evästeistä täältä.

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kotisivumme kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.