Tyypin 2 diabeteksen hoito

Tyypin 2 Diabeteksen hoito pohjautuu elintapahoitoon.

Tyypin 2 diabeteksen hoito on tehokasta, jos se on säännöllistä. Diabetes on nopeimmin yleistyviä sairauksia Suomessa. Tyypin 2 diabetesta sairastavia arvioidaan olevan noin 75 % kaikista suomalaisista diabeetikoista. Yleisimmin sairaus puhkeaa yli 40 -vuotiaille. Tyypin 2 diabeteksen hoidon kulmakivi on elintapahoito. Koska sairaus puhkeaa usein ylipainoiselle henkilölle, jolla verenpaine ja veren rasva-arvot ovat koholla, elintapojen muutoksella on iso hoidollinen merkitys. Myös diabeteksen ehkäisyllä on tärkeä rooli. Terveellisillä elämäntavoilla voidaan merkittävästi vähentää diabeteksen haitallisia vaikutuksia elimistössä. Lääkehoidon tarve voi vähentyä tai jopa loppua elintapojen muuttamisella. Lisäksi liitännäissairauksien riski pienenee. Tässä lyhyessä artikkelissa kerromme tyypin 2 diabeteksesta ja sen hoidosta. 

Mikä on Tyypin 2 diabetes?

Diabeteksessa plasman sokeri- eli glukoosipitoisuus on pitkäaikaisesti suurentunut. Sairauteen voi liittyä äkillisiä tai pitkäaikaisia komplikaatioita. Tyypin 2 diabetes ei ole yksi sairaus, vaan siihen kuuluu useita erilaisia sairauksia. Niiden taustalla on elintapojen, perintötekijöiden sekä ympäristötekijöiden monimutkainen yhteisvaikutus. Perintötekijöihin emme voi vaikuttaa, mutta ympäristötekijöihin ja elintapoihin kyllä. Tyypin 2 diabetekselle altistavia ympäristötekijöitä ovat esimerkiksi työn ja vapaa-ajan muuttuminen sekä liikkumattomuutta edistävä kaupunkiympäristö. Ruokaympäristön muutokset (annoskokojen suurentuminen, energiatiheät välipalat ja naposteltavat) ovat altistavia tekijöitä. Altistavia elintapoja ovat painonnousuun johtavat ruokailutottumukset ja vähäinen liikkuminen. Masennus, stressi, tulehdukset, univaje sekä muut sairaudet lisäävät diabetesriskiä. Sairauden puhjetessa henkilöllä on usein jo metabolinen oireyhtymä, jossa verenpaine tai veren rasva-arvot ovat koholla. Testaa oma tyypin 2 diabeteksen riskisi täällä.

Diabetekseen saattaa liittyä liitännäissairauksia, kuten silmän retinopatia, hermoston neuropatia ja munuaisten nefropatia. Lisäksi sydän- ja verisuonisairauksien riski on suurentunut. Diabeteksen vuoksi jalkoihin voi syntyä pitkäaikaisia ja vaikeasti hoidettavia haavoja sekä tulehduksia. Jalkojen terveydestä huolehtiminen ennaltaehkäisevästi ja myös suun terveydestä huolehtiminen on tärkeää. Liitännäissairauksia voidaan ehkäistä pitämällä diabeteksen hoito mahdollisimman hyvässä hoitotasapainossa.

Tyypin 2 diabeteksen hoito

Koska tyypin 2 diabetes voidaan jakaa useisiin erilaisiin alaryhmiin, hoito määräytyy yksilöllisesti. Hoidon tavoitteena on mahdollisimman normaalin veren glukoositason ylläpitäminen tasaisena sekä verenpaineen ja veren rasva-arvojen pitäminen normaaleina. Tyypin 2 diabeteksen hoidon perustana on aina elintapahoito. Ruokavaliolla, painonhallinnalla, liikunnalla sekä tupakoinnin lopettamisella on erittäin positiivisia vaikutuksia diabeteksen hoidossa.

Lääkehoito aloitetaan heti, kun tyypin 2 diabetes todetaan. Lääkkeet vaikuttavat hyvin eri tavoin ja ne valitaan jokaiselle yksilöllisesti. Tyypin 2 diabetesta voidaan hoitaa myös insuliinilla.

Yleisimpien tyypin 2 diabeteslääkkeiden yhteis- ja haittavaikutuksia

Metformiini

Metformiinia käytetään ensisijaisena lääkkeenä. Sitä voidaan käyttää yksin tai yhdessä muiden verensokeria alentavien lääkkeiden kanssa. Metformiinia löytyy myös yhdistelmävalmisteina, jolloin samassa tabletissa on kahta tai kolmea eri lääkeainetta. Metformiinin hyvin yleisiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu ja ruokahaluttomuus, etenkin hoidon alkuvaiheessa. Ne yleensä häviävät hoidon jatkuessa.

Monet lääkeaineet vaikuttavat lisäävästi tai vähentävästi metformiinin pitoisuuteen elimistössä vaikuttaen näin lääkkeen tehoon. On tärkeää seurata verensokerin arvoja säännöllisesti. Runsas alkoholin käyttö ei sovi metformiinin kanssa.

Gliptiinit

Gliptiinit (alogliptiini, linagliptiini, saksagliptiini, sitagliptiini ja vildagliptiini) ovat suolistohormonien vaikutusta voimistavia lääkkeitä. Niitä voidaan käyttää yhdessä metformiinin tai muiden verensokeria alentavien lääkkeiden kanssa, perusinsuliinin kanssa sekä yksinään, jos metformiini ei sovi. Gliptiinejä on myös yhdistelmävalmisteissa. Gliptiinit ovat yleensä hyvin siedettyjä. Vatsavaivoja ja päänsärkyä voi hoidon alkuvaiheessa esiintyä.

Gliptiineillä ei ole merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Jotkut lääkkeet saattavat häiritä gliptiinien imeytymistä suolistosta ja näin ollen heikentää tehoa. Verensokerin säännöllinen seuranta lääkehoidon aikana on tarpeen.

GLP-1 -analogit

GLP-1 -analogeja (lyhytvaikutteiset eksenatidi ja liksisenatidi sekä pitkävaikutteiset dulaglutidi, eksenatidi, semaglutidi ja liraglutidi) käytetään pistoksina yhdessä muiden diabeteslääkkeiden tai insuliinin kanssa. Niitä voidaan käyttää yksinään, jos muita diabeteslääkkeitä ei pysty käyttämään. Näillä lääkkeillä on myös selvästi laihduttava vaikutus. Semaglutidia on nykyisin myös tablettimuodossa. GLP-1 -analogit saattavat aiheuttaa hoidon alkuvaiheessa pahoinvointia, ripulia ja oksenteluakin. Nämä haitat ovat usein lyhytkestoisia ja lieviä.

GLP-1 -analogeilla ei ole merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

SGLT-2 -estäjät eli sokerin poistajat

SGLT-2 -estäjiä eli gliflotsiineja (dapagliflotsasiini, empagliflotsasiini, ertugliflotsasiini ja kanagliflotsiini) käytetään tyypin 2 diabeteksessa yhdessä metformiinin tai muiden verensokeria alentavien lääkkeiden tai insuliinin kanssa. Niitä voidaan käyttää myös yksinään, jos metformiini ei sovi. Ne estävät sokerin takaisinimeytymistä munuaisista. SGLT-2 -estäjien tyypillisimpiä haittoja ovat virtsatieinfektiot tai hiivatulehdukset. Näillä lääkkeillä ei ole merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Lopuksi

Tyypin 2 diabeteksen hoito on tehokasta. Se vaatii kuitenkin säännöllistä verensokerin seurantaa ja elintapojen muokkaamista. Toisaalta elintapojen korjaamisella on monia muitakin positiivisia vaikutuksia elämään. Terveelliset elämäntavat, liikkuminen ja riittävä yöuni kaikissa elämänvaiheissa ennaltaehkäisevät tyypin 2 diabeteksen puhkeamista. Me apteekissa keskustelemme mielellään diabetekseen liittyvistä asioista ja elintapojen merkityksestä terveydelle. Meillä on tarjolla paljon tietoa ja tukimateriaalia aiheesta. Tulehan juttelemaan tai lähetä yhteydenottopyyntö lomakkeemme kautta!

Lähteet ja lukuvinkkejä:

Tyypin 2 diabetes (kaypahoito.fi)

Diabetes – sairastatko diabetesta tietämättäsi? (kaypahoito.fi)

Tyypin 2 diabetes | Diabetestalo | Terveyskylä.fi (terveyskyla.fi)